SF Encyclopedia Picture Gallery

Stanisław Lem. Solaris (Warsaw, Poland: Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, 1961) [pb/Konstanty Maria Sopoćko]

Image courtesy of L W Currey, Inc