Encyclopedia of Fantasy (1997)
Dystopias

> Utopias.

links