Shibano Takumi
Chronological Checklist

    6 titles
  • Chōningen Plus X ["Superhuman Plus X"] (Tokyo: Kinohoshisha, 1969)
  • Tsuki Jet Sakusen ["Operation Moonjet"] (Tokyo: Kinohoshisha, 1969)
  • Nippon no SF: Genten no Shōtai: Uchūjin no Kessakushū ["Japanese SF: Invitation to Starting Coordinates: Masterworks from Uchūujin"] (Tokyo: Kōdansha, 1977)
  • Hokkyoku City no Hanran ["Revolt in the North Pole City"] (Tokyo: Intanaru Shuppan, 1977)
  • SF Jigen e no Passport ["Passport to the SF Dimension"] (Tokyo: Shūtaku Shinbōsha, 1978)
  • 'Chiri mo Tsumoreba': Uchūjin Yonjūnenshi ["'Even Dust Piled Up ...': Forty Years of Uchūjin"] (Tokyo: Shuppan Geijutsu-sha, 1997)