Rao Zhonghua
Alphabetical Checklist

  12 titles
 • Jianmeng Qiyuan ["Alternate Fates"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Jiqi Tejing ["Robot Cop"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Jiqing Kexue ["Transmitting Science"] (Shanghai: Keji Jiaoyu Chubanshe, 2001)
 • Kexue Shenhua ["Science Myths"] (Beijing: Haiyang Chubanshe, 1979, 1980)
 • Lanhua Mizong ["Bewitching Orchid Blossoms"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Sanbai Liushiwu Ye Kehuan Gushi ["SF Stories for 365 Nights"] (Beijing: Shaonian Ertong Chubanshe, 1991)
 • Shijian Yinhang ["Time Bank"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Tamen Jieda le "Shiwan Weishenme": Kepu Mingjia-xi Liefang ["They Answered 100,000 Whys: Popular Science Masters Interviews"] (Shanghai: Renmin Chubanshe, 2003)
 • Wangluo Diguo ["Net Empire"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Yuzhou Bingdu ["Space Poison"] (Beijing: Kexue Puxi Chubanshe, 2001)
 • Zhongguo Kepu Jiazuo Bainian Xuan ["A Selection of a Century of Chinese Scientific Successes"] (Shanghai: Keji Jiaoyu Chubanshe, 2001)
 • Zhongguo Kexue Xiaoshuo Daquan ["Compendium of Chinese Science Fiction"] (Beijing: Haiyang Chubanshe, 1982)