Matsumoto Leiji
Alphabetical Checklist

  44 titles
 • Betsu Sekai no Bōken ["Adventures on Another World"] (Tokyo: Masakazu Manga Shuppan, 1958) [graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Case Hard (Tokyo: Shōgakukan, 1994) [graph: 6 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • The Cockpit (Tokyo: Shōgakukan, 1997) [graph: 8 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Dangard A (Tokyo: Akita Shoten, 1977) [tie to the anime of the same name: 2 volumes: pb/Matsumoto]
 • Dinosaur Zone (Tokyo: Shōgakukan, 1978) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Diver 0 (Tokyo: Shōgakukan, 1983) [graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Gin no Tani no Maria hoka ni hen ["Maria of the Silver Valley and other stories"] (Tokyo: Suiyōsha, 1979) [graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Ginga Tetsudō 999 ["Galaxy Express 999"] (Tokyo: Shōgakukan, 1997) [graph: 21 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Gun Frontier (Tokyo: Akita Shoten, 1976) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Hotaru no Naku Shima ["Isle Where the Fireflies Weep"] (Tokyo: Ōtoshisha, 1977) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Hyōryū Kansen 000 ["Railtrack Adrift 000"] (Tokyo: Fusōsha, 1994) [graph: 4 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Hyōryū Sanzenman Kōnen ["Three Million Light Years Adrift"] (Tokyo: Asahi Sonorama, 1984) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Kasei Reijō ["Daughter of Mars"] (Tokyo: Asahi Sonorama, 1984) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Kūkan Kikantai ["Armoured Space Platoon"] (Tokyo: Shōgakukan, 1978) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Machinners City (Tokyo: Shōgakukan, 1976) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Manga Daihakubutsukan 1924-1959 ["Great Manga Museum"] (Tokyo: Shōgakukan, 2004) with Bin Hidaka [nonfiction: pb/]
 • Mu no Kokusen ["Black Ship of Mu"] (Tokyo: Leed-sha, 1989) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Mugenkai no Hyōryūki ["Adrift on the Infinite Sea"] (Tokyo: Shōgakukan, 1996) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Mystery Eve (Tokyo: Shōgakukan, 1978) [coll: graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Nibelung no Yubiwa ["The Ring of the Nibelung"] (Tokyo: Shinchō Comics, 1989) [pb/Leiji Matsumoto]
 • Nibelung no Yubiwa ["Ring of the Nibelung"] (Tokyo: Shinchōsha, 1992) [graph: 8 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Otoko Oidon ["I Am a Man"] (Tokyo: Kōdansha, 1977) [graph: 9 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Panic World (Tokyo: Shōgakukan, 1975) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Queen Emeraldas (Tokyo: Shōgakukan, 1986) [graph: 4 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Sanzennen no Haru ["3000-Year Spring"] (Tokyo: Shōgakukan, 1978) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Sayonara Ginga Tetsudō 999 ["Adieu Galaxy Express 999"] (Tokyo: Shōgakukan, 1999) [graph: tie to the anime: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Sennen Jo-Ō ["Millennium Queen"] (Tokyo: Shōgakukan, 1985) [graph: 3 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Sensuikan Super 99 ["Submarine Super 99"] (Tokyo: Shōgakukan, 1997) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Sexaroid (Tokyo: Asahi Sonorama, 1974) [graph: 4 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Shin Taketori Monogatari: Sennen Jo-Ō (Tokyo: Sankei Shinbun Junior Shōsetsu, 1980) [2 volumes: novelization of the above by Kaeko Iguchi: pb/Leiji Matsumoto]
 • Shin Taketori Monogatari: Sennen Jo-Ō (Tokyo: Shūeisha, 1980) [3 volumes: novelization of the above by Keisuke Fujikawa: pb/Leiji Matsumoto]
 • Shin Taketori Monogatari: Sennen Jo-Ō (Tokyo: Shūeisha, 1980) [3 volumes: novelization of the above by Ken Wakasaki: pb/Leiji Matsumoto]
 • Shin Taketori Monogatari: Sennen Jo-Ō ["New Tale of the Bamboo Cutter: Millennium Queen"] (Tokyo: Sankei Shinbun, 1981) [graph: 5 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Shin Uchū Senkan Yamato ["New Space Battleship Great Yamato"] (Tokyo: Shonen Sunday Comics, 2009) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Toki no Haguruma: Kikai Gensō Suisse Kikō ["Cogwheels of Chronograph: Machine Fantasy Swiss Travel Diary"] (Tokyo: NHK, 1999) [nonfiction: binding unknown/Leiji Matsumoto]
 • Tōku Toki no Rin no Sessuru Toko ["The Place that Connects with the Circle of Distant Time"] (Tokyo: Tōkyō Shoseki, 2002) [nonfiction: binding unknown/]
 • Uchū Kaizoku Captain Harlock (Tokyo: Akita Shoten, 1985) [graph: 5 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Uchū Kaizoku Captain Harlock ["Space Pirate Captain Harlock"] (Tokyo: Akita Shoten, 1992) [graph: 3 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Uchū Sakusen Daiichigo ["Space Battle Number One"] (Tokyo: Nakano Shoten, 1981) [graph: vt of the above: pb/Leiji Matsumoto]
 • Uchū Sakusen Daiichigo ["Space Battle Number One"] (Tokyo: Shōgakukan, 2006) [graph: vt of the above with additional material by Sakyō Komatsu: pb/Leiji Matsumoto]
 • Uchū Senkan Yamato ["Space Cruiser Yamato"] (Tokyo: Akita Shoten, 1979) [graph: 2 volumes: pb/Leiji Matsumoto]
 • Wadachi (Tokyo: Shōgakukan, 1975) [graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Yonjigen Sekai ["Four Dimensional World"] (Tokyo: Shōgakukan, 1977) [coll: graph: pb/Leiji Matsumoto]
 • Yōseiden ["Fairy Tale"] (Tokyo: Chūkō Comic, 1989) [graph: pb/Leiji Matsumoto]