Ma Boyong
Chronological Checklist

    7 titles
  • Ta Si Zai QQ Shang ["She Died on the QQ Network"] (Hefei: Anhui Wenyi Chubanshe, 2006)
  • Yinshang Jiandui Maya Zhengfu Shi ["A History of the Conquest of the Maya by the Shang Fleet"] (Nanchang: Ershiyi Shiji Chubanshe, 2007)
  • Bi Zhong Sui Lu ["Record of a Mound of Pens"] (Chongqing: Chongqing Chubanshe, 2009)
  • Feng Qi Longxi ["The Wind From Longxi"] (Taiyuan: Shaanxi Renmin Chubanshe, 2011)
  • Diguo Zuihou de Rongyao ["Last Glory of the Empire"] (Taiyuan: Shanxi Renmin Chubanshe, 2012)
  • Chudian de Diguo ["The Empire of Electric Shocks"] (Hangzhou: Zhejiang Daxue Chubanshe, 2012) with Yan Naichuan
  • Sanguo Jimi ["Three Kingdoms Confidential"] (Nanjing: Jiangsu Renmin Chubanshe, 2012)