Kon Satoshi
Alphabetical Checklist

    10 titles
  • Kaikisen ["Littoral"] (Tokyo: Kōdansha, 1990)
  • Kon's Tone: Sennen Joyū e no Michi ["Kon's Tone: The Road to Millennium Actress"] (Tokyo: Shōbunsha, 2002)
  • Mōsō Dairinin ["Paranoia Agent"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2004) with Yūichi Umezu
  • World Apartment Horror (Tokyo: Kodansha, 1991) with Katsuhiro Ōtomo