Kobayashi Yasumi
Alphabetical Checklist

  15 titles
 • Alpha Omega (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2001) [binding unknown/]
 • Kangu Shūrisha ["Toy Repairer"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1999) [binding unknown/]
 • Kioku ["Memory", also "Nervous", a pun in Japanese] (Tokyo: Shōdensha, 2000) [binding unknown/]
 • Me o Kasuru Onna ["The Woman Touching Her Eye"] (Tokyo: Hayakawa Shobō, 2003) [coll: pb/]
 • Misshitsu Satsujin ["Locked Room Murder"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1998) [binding unknown/]
 • Mosaic Jikenchō ["Mosaic Casebook"] (Tokyo: Sōgensha, 2008) [coll of linked stories: binding unknown/]
 • Nephilim Chōkyūketsuki Gensō Tanka ["Phantasia of the Nephilim Super-Vampires"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2004) [binding unknown/]
 • Nikushoku Yakishiki ["Carnivore Mansion"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1998) [binding unknown/]
 • Ninjū Saiku ["Man-Beast Tactics"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1997) [binding unknown/]
 • Nōzui Kōjō ["Brain Factory"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2006) [binding unknown/]
 • Sepia-iro Seisan ["Sepia-Coloured Ghostliness"] (Tokyo: Kobunsha, 2010) [coll of linked stories: binding unknown/]
 • Sōmotsu Daitenrankai ["Great Exhibition of Entrails"] (Tokyo: Kadokawa Bunko, 2009) [pb/]
 • Tentai no Kaiten ni Tsuite ["On the Revolutions of the Heavenly Spheres"] (Tokyo: Hayakawa Shobō, 2008) [coll: binding unknown/]
 • ULTRAMAN F (Tokyo: Hayakawa Shobō, 2016) [binding unknown/]
 • Umi o Miru Hito ["The Man Watching the Sea"] (Tokyo: Hayakawa Shobo, 2002) [coll: binding unknown/]