Katō Naoyuki
Chronological Checklist

    8 titles
  • Katō Naoyuki Gashū ["Art Collection"] (Tokyo: Asahi Sonorama, 1981, 1983, 1987)
  • Takebe Motoichirō SF Sashie Genga Shūshū 1965-1973 ["A Compendium of Motoichirō Takebe's SF Illustrations and Sketches 1965-1973"] (Tokyo: Laputa, 2006)
  • SF Gaka Katō Naoyuki: Bijo, Mecha, Powered Suits ["SF Artist Naoyuki Katō: Pretty Women, Mecha, Powered Suits"] (Tokyo: Laputa: 2006)
  • Takebe Motoichirō SF Sashie Genga Shūshū 1974-1979 ["A Compendium of Motoichirō Takebe's SF Illustrations and Sketches 1974-79"] (Tokyo: Laputa, 2006)
  • SF Gaka Katō Naoyuki: Jikukan Gashō ["SF Artist Naoyuki Katō: Temporal Art Selected"] (Tokyo: Laputa, 2007)
  • Kikō Tenshi Gabriel ["Armoured Angel Gabriel"] (Tokyo: Laputa: 2008) with Kazutaka Miyatake
  • Katō Naoyuki: Guin Saga Gashū (Tokyo: Hayakawa Shobo, 2010)
  • Uchū Senkan Yamato 2199 ARTWORKS (Tokyo: Mag Garden, 2014)