Hoeg, Peter
Chronological Checklist

  17 titles
 • Forestilling om det Tyvende århundrede (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 1988)
 • Fortællinger om natten (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 1990)
 • Frøken Smillas fornemmelse for sne (Copenhagen, Denmark: Rosinante/Munksgaard, 1992)
 • Smilla's Sense of Snow (New York: Farrar Straus and Giroux, 1993)
 • Miss Smilla's Feeling for Snow (London: The Harvill Press, 1993)
 • De maske egnede (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 1993)
 • Borderlines (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1994)
 • The History of Danish Dreams (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1995)
 • Kvinden og aben (Copenhagen, Denmark: Rosinante/Munksgaard, 1996)
 • The Woman and the Ape (London: The Harvill Press, 1996)
 • Tales of the Night (London: The Harvill Press, 1997)
 • Den stille pige (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 2006)
 • The Quiet Girl (New York: Farrar, Straus and Giroux, 2007)
 • Elefantpassernes børn (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 2010)
 • The Elephant Keepers' Children (London: Harvill Secker, 2012)
 • Effekten af Susan (Copenhagen, Denmark: Rosinante, 2014)
 • The Susan Effect (London: Harvill Secker, 2017)