Aycock, Dale
Chronological Checklist

    6 titles
  • Stardrifter (New York: Leisure Books, 1981) [pb/]
  • Starspinner (New York: Leisure Books, 1981) [Starspinner: pb/]
  • Starspinner II: Last Man Standing (Menlo Park, California: Inkling Press, 2007) [Starspinner: pb/]
  • Star's End (Menlo Park, California: Inkling Press, 2015) [ebook: na/]
  • Dark Minds (Menlo Park, California: Inkling Press, 2016) [Starspinner: pb/]
  • Firewing (Menlo Park, California: Inkling Press, 2019) [pb/]