Arai Motoko
Alphabetical Checklist

  38 titles
 • Aishiteru kai SF ["Do You Love SF?"] (Tokyo: Shapio, 1985) [binding unknown/]
 • Anata ni Koko ni Ite Hoshii ["Wish You Were Here"] (Tokyo: Bunka Shuppan, 1984) [binding unknown/]
 • Arai Motoko no Hatena Kyōshitsu ["Motoko Arai's Q+A Classroom"] (Tokyo: Tokuma Shoten, 1987) [nonfiction: binding unknown/]
 • Arai Motoko no Science Odyssey ["Motoko Arai's Science Odyssey"] (Tokyo: Shinshokan, 1985) [binding unknown/]
 • Atashi no Naka no ... ["Inside Me ..."] (Tokyo: Kisō Tengai-sha, 1978) [binding unknown/]
 • Black Cat (Tokyo: Kisō Tengai-sha, 1984) [Black Cat: binding unknown/Eiko Ishizeki]
 • Black Cat (Tokyo: Kōdansha English Library, 1991) [Japan-only trans of the above by Kate McCandless: Black Cat: pb/]
 • Calendar Girl (Tokyo: Shūeisha, 1983) [binding unknown/Keiko Takemiya]
 • Castling (Tokyo: Shūeisha, 1994) [published in 2 volumes: Black Cat: binding unknown/]
 • Checkmate (Tokyo: Shūeisha, 2003) [published in 2 volumes: Black Cat: binding unknown/]
 • Chiisa na Ohanashi ["Little Stories"] (Tokyo: Shūeisha, 2007) [coll: binding unknown/]
 • Green Requiem (Tokyo: Kisō Tengai-sha, 1983) [Green Requiem: pb/]
 • Green Requiem (Tokyo: Kōdansha English Library, 1984) [Japan-only trans of the above by Naomi Anderson: Green Requiem: pb/Kyōko Fumizuk]
 • Happy Birthday (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2002) [binding unknown/]
 • Hideo to Motoko no Ai no Kōkan Nikki ["Hideo and Motoko's Love Exchange Diary"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1984) [published in four volumes: with Hideo Azuma: binding unknown/]
 • Hitome Anata e ["To You, At a Glance"] (Tokyo: Shūeisha Cobalt, 1981) [binding unknown/]
 • Hoshi e Iku Fune (Tokyo: Shūeisha Cobalt, 1981) [Ship to the Stars: binding unknown/]
 • Hoshi Kara Kita Fune ["A Ship From the Stars"] (Tokyo: Shūeisha, 1992) [published in three volumes: Ship to the Stars: binding unknown/Keiko Takemiya]
 • Ima wa mō Inai Watashi e ["To The Me That Is No More"] (Tokyo: Tairiku, 1988) [anth: binding unknown/]
 • In the Heaven (Tokyo: Shinchōsha, 2013) [binding unknown/]
 • Itsuka Neko ni Naru made ["Until the Day I Become a Cat"] (Tokyo: Shūeisha Cobalt, 1980) [binding unknown/Hirone Shii]
 • Jinkō Chinō Miru Yume wa AI Short-Short Shū ["AI is the Man-Made Sentient Dream: Short-Short Collection"] (Tokyo: Bungei Shunjū, 2017) [coll: binding unknown/]
 • Kekkon Monogatari ["Wedding Story"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1986) [published in three volumes: pb/]
 • Knight Fork (Tokyo: Shūeisha, 1985) [Black Cat: binding unknown/Eiko Ishizeki]
 • Labyrinth (Tokyo: Tokuma Shoten, 1984) [binding unknown/]
 • Midori Gensō: Green Requiem II (Tokyo: Kōdansha, 1990) [Green Requiem: pb/]
 • Mirai e ... ["Towards the Future"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 2014) [binding unknown/]
 • Mo Ichido Anata to Aitai na ["Want to See You One More Time"] (Tokyo: Shūeisha, 2010) [binding unknown/]
 • Neverland Party: Arai Motoko to Jugonin no Mangaka ["Neverland Party: Motoko Arai and 15 Manga Artists"] (Tokyo: Shinshokan, 1985) [binding unknown/]
 • Sakaurami Nemesis ["Mutually Hostile Nemesis"] (Tokyo: Shūeisha, 1986) [binding unknown/]
 • Shiki no Hanashi ["Tales of the Seasons"] (Tokyo: Booking, 2005) [chap: binding unknown/]
 • Shinkon Monogatari ["Honeymoon Story"] (Tokyo: Kadokawa Shoten, 1986) [published in three volumes: pb/]
 • A Ship to the Stars (Tokyo: Kōdansha English Library, 1984) [Japan-only trans of the above by Naomi Anderson: Ship to the Stars: pb/]
 • Shū ni Ichido no Shokuji o ["Meals Once a Week"] (Tokyo: Shūeisha Cobalt, 1980) [binding unknown/]
 • Soshite, Hoshi e Iku Fune ["And Then ... A Ship to the Stars"] (Tokyo: Shūeisha Cobalt, 1987) [Ship to the Stars: binding unknown/]
 • Tigris to Euphrates ["Tigris and Euphrates"] (Tokyo: Shūeisha, 1999) [binding unknown/]
 • Tobira o Akete ["Please Open the Door"] (Tokyo: CBS Sony, 1984) [binding unknown/]
 • ... Zekku ["... Speechless"] (Tokyo: Hayakawa Shobō, 1983) [published in two volumes: binding unknown/]